Menu

Het ontwikkelen van eigenaarschap

Het ontwikkelen van eigenaarschap

“ Het ontbreekt in onze organisatie aan eigenaarschap” – een veel gehoorde opmerking.

Vervolgens wil het management graag direct actie om dit probleem op te lossen. Maar… beter is het om eerst andere vragen te stellen, zoals bijvoorbeeld: wat ontbreekt er dan precies en wat is hiervoor de reden?

Wanneer je vraagt wat er ontbreekt, is het veelal terug te voeren tot het ontbreken van initiatief en het werken op de automatische piloot. Ook het ontbreken van verantwoordelijkheidsgevoel voor het realiseren van goede resultaten wordt vaak genoemd. Dit horen wij dan van het hoger management over de medewerkers van de werkvloer. Het management kan vaak wel aangeven wat er ontbreekt, maar de reden hiervoor vindt men vaak lastiger te benoemen. Begrijpelijk, want de oorsprong van het ontbreken van eigenaarschap is eigenlijk niet meer en minder dan een confronterend kijkje in de eigen spiegel als management. Ofwel de verkeerde medewerkers zijn aangenomen ofwel de medewerkers worden niet goed aangestuurd. En uiteraard is een combinatie van beiden ook mogelijk. Kortom, de sleutel voor het creëren van meer eigenaarschap ligt bij de managers zelf. Nu sturen de managers niet direct de werkvloer aan. Dit betekent dat de direct leidinggevenden (wij noemen ze vaak de frontliniemanagers) een cruciale schakel zijn en directe invloed hebben op het creëren van eigenaarschap van de medewerkers. Zij hebben natuurlijk wel de steun en het vertrouwen van het hoger echelon managers nodig. Om deze laag leidinggevenden en hun managers te helpen hebben wij het wiel van eigenaarschap ontwikkeld. Dit wiel beschrijft 12 cruciale facetten die bijdragen aan creëren eigenaarschap. Met een pakkende digitale vragenlijst laten wij de medewerkers aan het woord voor een nulmeting op dit belangrijke onderwerp. Samen met hen en de leidinggevenden spreken wij vervolgens af wat er echt ontbreekt en waarom. Dus niet gelijk tot actie overgaan, maar eerst verdiepen in de ontbrekende facetten en de bijbehorende oorzaken. Wanneer je meer informatie wilt over het wiel van Eigenaarschap en onze aanpak hierbij, laat het  dan vooral weten.

Auteur van dit bericht

Latest posts by Richard Lubbers (see all)
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.