Menu

Goed teamwork is de bepalende factor voor het succes van een organisatie. Hoe krijg je het voor elkaar dat competenties worden benut en eigen belangen ondergeschikt worden gemaakt aan de teamdoelen?...

Wij zien mensen als fundament voor het bouwen van een sterke organisatie. Binnen onze dienstverlening is veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Ons vertrekpunt is de leerbehoefte van de betreffende kandidaat of kandidaten....

Met capabele managers heb je goud in handen om de (nieuwe) koers van de organisatie succesvol te varen. Wij helpen het management echt in positie te brengen, zodat zij de vertaalslag van de strategie naar de werkvloer succesvol maken.  Lees meer over onze maatwerk aanpak...

Interne en externe ontwikkelingen houden organisaties constant in hun greep. Hier tijdig en adequaat op inspelen, vraagt om snel startende en verfrissende mensen met expertise en ervaring. Mensen die als interim professional het verschil maken en organisaties (tijdelijk) sterker maken. Díe interim professionals aantrekken, is...

Door ontwikkelingen, verwachtingen en verrassingen hebben organisaties regelmatig behoefte aan inzet van extra mensen. Mensen die organisaties (tijdelijk) sterker maken op het gebied van projecten, groei, onderbezetting of vervanging. Díe mensen aantrekken, is een vak apart. Een vak dat wij verstaan. Lees hier hoe wij...

Het vak van bestuurder is voor velen een roeping. Iets kunnen betekenen voor de samenleving. Mooi, maar niet zonder gevaren. Van alle wethouders maakt 25% de eerste termijn niet af. Natuurlijk past dit bij de dynamiek van ons democratische proces, maar het afbreukrisico is fors...

Bij eigenaarschap gaat het erom dat medewerkers het gevoel krijgen dat zij waardevol zijn. Het is van belang om medewerkers mee te nemen in veranderingen. Het Wiel van Eigenaarschap kan daarbij helpen....