Menu

De frontliniemanager als linking pin

De frontliniemanager als linking pin

70% van ambitieuze doelen en bijbehorende plannen falen. Dit blijkt uit verschillende onderzoeken, maar hoe kan dit toch, ook al leken de plannen zo veelbelovend? Tijdens verschillende heisessies door het management is toch heel goed gekeken naar de te realiseren doelen en daaruit voortgevloeide ambitieuze plannen? Ook heeft de directie middels een road show de achterliggende visie middels flitsende powerpoints toegelicht en dacht men er klaar voor te zijn. Maar…. wat schetst de verbazing: tot uitvoering van deze plannen leidt het niet! Pasklare antwoorden zijn moeilijk te geven, toch ga ik een aantal succesfactoren benoemen die helpen om de ambitieuze doelen wel te realiseren.

Medewerkers zijn uitstekend in staat om ‘ja’ te knikken tegen de plannen vanuit het hoger management om vervolgens weer over te gaan tot de orde van de dag. Zij zijn meesters in het toepassen van de BOHICA-techniek. BOHICA is het acroniem voor Bend Over Here IComes Again. Deze gedragstechniek is functioneel in de zeilsport, maar helpt niet bij het succesvol doorvoeren van plannen op de werkvloer.

Medewerkers zitten veelal in de operationele modus en op nog meer hoogdravende plannen vanuit het management zitten ze niet echt te wachten. BOHICA, even bukken en weer door is hun credo. Om in de terminologie van de zeilsport te blijven, het waait vanzelf weer over. Daarbij komt dat hun direct leidinggevenden (frontliniemanagers) de ambitieuze plannen vaak zelf niet omarmen. Kortom, er is werk aan de winkel, maar dan meer op leidinggevend dan op medewerkersniveau.

Wanneer je als management bovenstaande (h)erkent is het de basis om de ambitieuze plannen wel succesvol door te voeren. De vraag is vervolgens ‘hoe krijgen we de ambitieuze plannen op de werkvloer en gaan medewerkers daadwerkelijk aan de slag met het realiseren van de plannen?’ Cruciaal in het doorvoeren van ambitieuze plannen (lees: verandering voor medewerkers) is het vroegtijdig betrekken van de frontliniemanagers bij de plannen en hen echt helpen bij het formuleren van hieraan gekoppelde verbeteracties met medewerkers. Er zijn 5 belangrijke succesfactoren die werkelijk helpen bij het uitrollen van de ambitieuze plannen.

5 succesfactoren bij het uitrollen van ambitieuze plannen:

  1. Betrek jouw frontliniemanagers tijdig bij de plannen door het ‘waarom’ te bespreken en hen te vragen ‘hoe’ deze plannen met hun medewerkers te realiseren.
  2. Verken met de frontliniemanagers concreet gedrag dat gekoppeld is aan de gestelde doelen: welk (voorbeeld)gedrag kunnen zij laten zien om de doelen te realiseren.
  3. Geef de frontliniemanager vertrouwen en support (in vorm van aandacht en financiële middelen) om verbeteracties met haar medewerkers te bedenken en in gang te zetten.
  4. Geef snel terugkoppeling over de haalbaarheid van invoering van verbeteringen (besluitvorming bij implementatie).
  5. Beloon alle betrokkenen bij de eerste succesvolle verbeteringen, de beloning hoeft niet financieel te zijn.

Nu hoor ik je zeggen, is het zo simpel? Ja, het is zo simpel, maar dat betekent niet dat het eenvoudig is om de frontliniemanagers echt te benutten in hun rol als linking pin. Veel succes met het echt realiseren van ambitieuze plannen.

Interesse in de leergang leiding geven in de frontlinie? Kijk hier voor meer informatie.

Auteur van dit bericht

Latest posts by Richard Lubbers (see all)
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.