Menu

Detachering

Detachering

Het tempo waarin de wereld verandert, lijkt alleen maar toe te nemen. Dit vraagt van organisaties dat zij steeds sneller en flexibeler anticiperen en handelen. In die veranderende wereld koers houden en doelen halen, lukt alleen toekomstbestendige organisaties. Dit zijn sterke organisaties met een toekomstgerichte strategie en een duidelijke visie op de mensen die zij daarbij nodig hebben.

 

Aantrekken van (tijdelijk) personeel voor projecten, groei, onderbezetting of vervanging in een organisatie is onze specialiteit. Samen met de  opdrachtgever bouwen we aan het versterken van de organisatie door het enthousiasmeren, werven, selecteren en aantrekken van het juiste (tijdelijke) personeel.

Detacheringstrajecten met Inextern vinden plaats op basis van gedeeld ondernemerschap en intensieve samenwerking, waarbij we staan voor wat we hebben afgesproken. Opdrachtgevers ervaren samenwerking met ons als “WEcruitment” oftewel: “Rekruteren doen WE samen!” Met onze jarenlange kennis en ervaring zijn we actief in vrijwel alle branches en sectoren. Dat lukt ons goed doordat onze consultants werken vanuit relatie, context en resultaat. Onze consultants kenmerken zich door nieuwsgierigheid, leergierigheid, inlevingsvermogen, betrokkenheid en gedrevenheid. Dit maakt ons tot gewenste gesprekspartners op alle niveaus.

Werkwijze en aanpak

Iedere organisatie en voor iedere detacheringsopdracht is daarom maatwerk nodig. Dit vraagt om een relatie met opdrachtgevers gebaseerd op vertrouwen, gelijkwaardigheid en transparantie. Uit ervaring weten we dat dit de ingrediënten zijn voor het gewenste resultaat en een succesvolle, professionele samenwerking. Om opdrachtgevers op maat te (blijven) bedienen, werken we telkens opnieuw vanuit ons 4V-model (zie verderop hieronder). Zo voorkomen we blinde vlekken of verkeerde aannames. Samen met de opdrachtgever komen we tot een heldere vraagstelling en passende detacheringsoplossing met het gewenste resultaat. Daarnaast is Inextern al geruime tijd SNA-gecertificeerd (https://www.normeringarbeid.nl/snakeurmerk/gecertificeerde-ondernemingen/1840/verklaring). De visie daarachter is dat wij waarde hechten aan goed werkgeverschap voor onze (gedetacheerde) mensen. Naar opdrachtgevers toe laten wij zien, dat wij waarde hechten aan goede randvoorwaarden om bij ons te werken en een solide partij zijn om mee samen te werken.

Uit ervaring weten wij dat de belangrijkste factoren voor een succesvolle detacheringsoplossing zijn:

  • Scherpe intake en een heldere opdrachtformulering door opdrachtgever en consultant Inextern;
  • Persoonlijke klik, vertrouwen en integriteit tussen alle betrokken partijen;
  • Gedetacheerde persoon beschikt over de juiste “harde en zachte” vaardigheden;
  • Intensieve coaching en begeleiding van de gedetacheerde persoon vanuit Inextern;
  • Frequente communicatie, evaluatie en rapportage over de resultaten tussen alle betrokken partijen.

 

Onze behaalde resultaten in het verleden bieden geen garanties voor de toekomst maar zijn zeker maatgevend. Door elke detacheringsvraag als nieuw aan te vliegen, houden wij de vereiste scherpte voor opdrachtgevers. Dus heb je behoefte aan extra inzet van mensen, dan staan wij klaar en zorgen voor een maatwerkoplossing.

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.