Menu
 

Leergangen

VERSTERKING FRONTLINIEMANAGEMENT

Inextern biedt maatwerk-expertise bij het ontwikkelen van management en medewerkers in organisaties. Daarbij is het sterker maken van frontliniemanagement voor ons een belangrijk speerpunt. Met frontliniemanagement bedoelen wij de laag leidinggevenden die medewerkers aansturen. Vaak is dit de laag die het succes van organisaties maakt of breekt. Immers, bij goed functioneren kunnen deze mannen en vrouwen een enorme impact hebben op personeel, kwaliteit en productiviteit. Wij zorgen ervoor dat uw frontliniemanager zich bewust wordt van zijn of haar rol en de ‘skills’ ontwikkelt om deze rol te kunnen waarmaken. Natuurlijk heeft de directe omgeving van de frontliniemanager ook veel invloed op zijn of haar ontwikkeling. De belangrijkste stakeholders zijn het eigen team en de direct leidinggevende. Deze worden dan ook nadrukkelijk betrokken bij onze leergang. Alles om de ontwikkeling van de frontliniemanager aan te jagen en blijvend te laten zijn.

 

Kern van onze leergangen

Kern van onze leergangen is dat verschillende organisaties deelnemen, waarbij het leren van elkaar een belangrijk onderdeel is. De leergangen zijn zeer praktisch van opzet, met compacte theorieën, training & coaching. Uniek in onze aanpak is dat de deelnemers middels bedrijfsbezoeken met een gerichte opdracht ook bij elkaar over de (werk)vloer komen.