Menu
 

Interim

Interim opdrachten

Veel organisaties weten Inextern vroegtijdig te vinden voor hun interim management vraagstukken. Persoonlijke stijl, werkwijze & aanpak, betrokken begeleiding, focus op kwaliteit en behaalde resultaten spreken opdrachtgevers aan. Succes vertelt zich door. Uitgaande van vertrouwen, gelijkwaardigheid en transparantie bouwen we samen met opdrachtgevers en interim professionals aan het versterken van hun organisaties. Hieronder een greep uit de interim opdrachten, die  succesvol uitgevoerd zijn voor diverse opdrachtgevers. Namen van opdrachtgevers zijn weggelaten uit discretie!

Ziekenhuis/ Zorg; Interim Kwartiermaker/ Directeur

 

In ruim 12 maanden heeft een zelfstandige interim Kwartiermaker/Directeur uit het netwerk van Inextern aan het roer gestaan van de ontvlechting en verzelfstandiging van een grote WMO zorgorganisatie. Deze complexe en uitdagende opdracht is, vanuit een strak opgezet plan met draagvlak, milestones en communicatiemomenten, succesvol afgerond en overgedragen aan de nieuwe Directeur van de verzelfstandigde WMO-organisatie.

Productie/ Food; Interim Controller

 

In een periode van bijna 12 maanden heeft een zelfstandige interim Controller uit het netwerk van Inextern succesvol vorm en inhoud gegeven aan een nieuwe rol van Supply Chain Controller. Het reactieve, financiële denken en handelen is hierin omgezet naar het proactieve, financiële denken en handelen. Door de performance van operationele, supply chain activiteiten nauwkeurig te meten, heeft het verantwoordelijke management met de juiste stuurgegevens de mogelijkheid om efficiency en financiële performance continu te verbeteren. Dit heeft geleid tot een positieve verandering in gedrag en relatie tussen operations, supply chain en control. Samenwerking is nu vanzelfsprekend. Problemen lossen ze samen op en successen worden samen gevierd. Borging van de opdracht heeft plaatsgevonden door overdracht aan de nieuwe Supply Chain Controller.

Gemeente; interim HR Adviseur / Adviseur Duurzame Inzetbaarheid

 

In een tijdsbestek van 12 maanden heeft een zelfstandig HR Adviseur uit het netwerk van Inextern een grondige analyse van het personeelsbestand gemaakt, gevolgd door het opstellen van een projectplan met adviezen voor de uitrol van strategische personeelsplanning. Vervolgens zijn de adviezen in het plan uitgewerkt met als uitkomst een helder beeld van de duurzame inzetbaarheid van het personeel. Hiermee beschikt het management over de benodigde inzichten om beslissingen te kunnen nemen over haar personeelsbestand richting de toekomst van de organisatie.

Techniek/ MKB; Interim Supply Chain Manager

 

In ruim 9 maanden heeft een zelfstandig interim Supply Chain Manager uit het netwerk van Inextern in de rol van Projectleider een enorme professionaliseringsslag binnen de supply chain gerealiseerd. Hiertoe zijn een viertal projecten gerealiseerd ter inrichting en verbetering van het bestelproces, de samenwerking met leveranciers, het voorraad- en magazijnbeheer, de goederontvangst en het technisch classificeren van de inkoopvoorraad. Dit heeft geresulteerd in de gewenste uitkomsten, zoals grip op de voorraad, grote voorspelbaarheid van het reparatieproces en klantleveringen. Bij de overdracht aan de Manager Operations zijn de projectresultaten duurzaam geborgd in processen van de organisatie.