Menu

Leergang leidinggeven in de frontlinie zonder strepen 2019

Leergang leidinggeven in de frontlinie zonder strepen 2019

Zonder hulp komt de frontliniemanager nooit op het niveau dat nodig is om het eigen team en de organisatie daaromheen naar ongekende hoogtes te stuwen

U bent supervisor, coördinator, shiftleader of senior medewerker en heeft vanuit die rol een belang-rijke sturende en motiverende functie richting medewerkers in het team, u rapporteert aan uw teamleider of wachtchef. Uw grootste wens is een goed gevulde toolkit met allerlei gereed-schappen op het gebied van peoplemanagement die u kan inzetten om uw communicatie en beïnvloeding richting de werkvloer te verbeteren. In het traject ‘Leidinggeven in de frontlinie, maar dan zonder strepen!’ leert u hoe u tussen de linies bewegende medewerkers kunt motiveren tot het nemen van meer initiatief, verantwoordelijkheid en resultaatgerichtheid.

Het beoogde effect van deze leergang is de positie van supervisor, coördinator, shiftleader of senior medewerker zodanig te verstevigen dat zij als hulpstruc-tuur de leidinggevenden goed kunnen ondersteunen, zonder dat er een nieuwe laag managers ontstaat. Dit zou immers de ontwikkeling van zelfsturing van het team in de weg staan.

De begeleiders van Inextern hebben veel ervaring met het invoeren van zelfsturing en zelforganisatie en daaraan gekoppeld de ontwikkeling van leiderschap. Zij zullen spiegelend optreden en hun eigen kennis, ervaring en inzichten inbrengen.

Programma

Intakegesprek met frontliniemanager en zijn leidinggevende.

Workshop 1:

kickoff bijeenkomst, deels met de manager van de
frontliniemanager.

Tussen Workshop 1 & 2:

Bedrijfsbezoeken waarin buddies elkaar adviseren om meer
“eigenaarschap” te creëren.

Workshop 2

terugkoppeling bedrijfsbezoeken en verdieping
op het thema “eigenaarschap”.

Workshop 3

Toolkitsessies van ieder 1 dag: operationeel leiding geven

Workshop 4

Evaluatiebijeenkomst met deelnemers en hun managers

Gedurende de leergang: 3 individuele coachingssessies on the job middels gesprekken en/of werkoverlegbegeleiding.

Resultaten

  • De frontliniemanager is zich meer bewust van de rol en positie van
    zijn/ haar functie binnen de organisatie en heeft inzichten/ tools gekregen om deze te versterken.
  • De deelnemer heeft inzichten opgedaan en weet deze te vertalen naar de eigen werksituatie.

Waar: Inextern
Doelgroep: 1e lijn leidinggevenden
Periode: oktober-december 2019
Kosten: € 3.250,00 excl.BTW

Meer weten?

Louwe van der Wal

Consultant at Inextern
Echte verandering vindt volgens Louwe veelal autonoom plaats en wordt niet opgelegd. Managers en medewerkers moeten willen! “De sleutel tot verandering ben je dan ook zelf.”

Latest posts by Louwe van der Wal

Richard Lubbers

Consultant at Inextern
Levert als adviseur al meer dan vijftien jaar succesvol zijn bijdrage bij het professionaliseren van uiteenlopende organisaties. Zijn expertise ligt in het begeleiden van (management) teams.

Latest posts by Richard Lubbers

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.