Menu

Leergang voor productiemanagers

Leergang voor productiemanagers

‘De kloof tussen het hoger management en werkvloer
wordt steeds groter: productiemanagers zijn verantwoordelijk
voor de vertaalslag van onze strategie naar gedrag op de werkvloer’


Inextern heeft in navolging op de leergang ‘Aansturen in de Frontlinie’ voor teamleiders en ploegchefs een leergang ontwikkeld voor productiemanagers.
Deze leergang is gericht op productiemanagers die extra kennis, inzichten en vaardigheden willen vergaren om hun frontliniemanagers als ‘linking pin’ tussen strategie en operatie te positioneren.
Het beoogde effect is het waarborgen van de continuïteit van het productieproces
en het vergroten van uniformiteit in werken in een (verbeter)cultuur waar medewerkers gemotiveerd hun bijdrage leveren. Louwe van der Wal en Richard Lubbers
(Inextern) verzorgen de leergang, waarbij ze ieder vanuit hun eigen ervaringen hun
kennis en inzichten zullen inbrengen.

Opzet Leergang:

▪ Kick off bijeenkomst bij Inextern ter kennismaking en om
organisatieproblematieken en uitdagingen te verkennen;
▪ Elke deelnemende organisatie vervult vervolgens 1 dag de rol van gastheer op
haar eigen locatie met een kick off van de plantmanager;
▪ Bijeenkomsten van ieder 1 dag per deelnemende organisatie, inclusief voorbereiding vooraf per organisatie;
▪ Tussentijdse- en eindevaluatiebijeenkomst bij Inextern (deels met aanwezigheid van de plantmanagers).

Resultaten:

▪ Tips en ideeën verkregen waarmee de eigen frontliniemanagers nog beter in
positie gebracht kunnen worden;
▪ Persoonlijke tops en tips verkregen op functioneren als productiemanager;
▪ Helder beeld over ‘hoe het eigenaarschap op de werkvloer kan worden vergroot?’ en welke support de manager hierbij kan leveren;
▪ Plantmanager is zich bewust van zijn mogelijke bijdrage en welke rol hij daarbij gaat spelen;
▪ Een netwerk voor het leven gecreëerd, welke aangesproken kan worden voor
allerlei hulpvragen.

Doelgroep
Deelnemers hebben hiërarchische
bevoegdheid en geven leiding aan
de frontliniemanagers. HBO werken denkniveau waarbij zelf reflecterend vermogen van belang is.

Investering
De investering bedraagt € 2.850,-
per deelnemer. Dit is exclusief
BTW en mogelijke verblijfkosten. Elke
deelnemende organisatie zal een keer als gastheer optreden en daarmee de lunch en locatie voor haar rekening nemen.

Leveringsvoorwaarden
De organisatie aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor eventuele
kosten van de deelnemer of anderen, die voortvloeien uit annulering
of wijziging van data.

Meer weten?

Latest posts by Louwe van der Wal (see all)
Latest posts by Richard Lubbers (see all)
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.