Menu

Organisatie Advies

Organisatie Advies

Processen moeten simpeler, kosten moeten omlaag, productiviteit omhoog. Organisaties zijn continu in ontwikkeling. Interventies die daarbij worden ingezet kunnen leiden tot succes. Voorwaarde hierbij is wel dat plannen, beleid en strategieën daadwerkelijk tot gewenst resultaat leiden.

Jochem van Woerden

Consultant at Inextern
Jochem van Woerden is actief als manager (HR), consultant en coach. Hij draagt bij aan het verbeteren van samenwerking en duurzame inzetbaarheid.

Latest posts by Jochem van Woerden

HET SLAGEN VAN ORGANISATIE ONTWIKKELING HEEFT VOLGENS ONS 3 BELANGRIJKE VOORWAARDEN:

  1. Aandacht voor de menselijke factor. Neem medewerkers me vanaf de start van ontwikkelingen en betrek hen waar mogelijk. Er wordt vaak ingezoomd op meer tastbare aspecten zoals procedures, organisatieschema’s en handboeken. Terwijl het slagen van organisatieverandering afhankelijk is van de mensen.
  2. Wegnemen van gevoelens van onzekerheid en onduidelijkheid, en daarmee angst. Door medewerkers te betrekken en te luisteren naar ideeën worden zij onderdeel van de verandering. Deze verandering kan iets opleveren zoals nieuwe kennis, inzichten en nieuwe collega’s. Lol beleven aan verandering is een belangrijk streven om de ‘aanhouder wint gedrag’ te blijven tonen.
  3. Het middenkader fungeert als ‘linking pin’ tussen plannen en de uitvoering daarvan. Hierdoor wordt de verandernoodzaak goed door vertaald. Het recept? Het ontwikkelen en in positie brengen van het middenkader of de leidende coalitie. Dit is cruciaal in het slagen van organisatieveranderingstrajecten en dat proces verdient dedicated aandacht en begeleiding.

Spilfunctie

Door de leidende coalitie een belangrijk spilfunctie te geven, uw medewerkers erbij te betrekken en het plezier aan veranderen voorop te laten gaan vergroot u de kans op succes aanmerkelijk.

Inextern helpt de noodzakelijke bruggen te slaan zodat medewerkers hun energie en kennis richten op uw organisatiedoelen. Onze rol als organisatieadviseur daarbij is te omschrijven als procesbegeleider en externe verandercoach, vrij van hiërarchische afhankelijkheid.
Wij inventariseren wat medewerkers belangrijk vinden en begeleiden leidinggevenden en (of) teams in het effectief vertalen van de verandernoodzaak naar de mensen die het moeten uitvoeren. Natuurlijk brengen we daarbij onze visie, kennis en ervaring m.b.t. organisatieontwikkeling in.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.