Menu

Interim Management

Interim Management

Het tempo waarin de wereld verandert, lijkt alleen maar toe te nemen. Dit vraagt van organisaties dat zij steeds sneller en flexibeler anticiperen en handelen. In die veranderende wereld koers houden en doelen halen, lukt alleen toekomstbestendige organisaties. Dit zijn sterke organisaties met een toekomstgerichte strategie en een duidelijke visie op de mensen die zij daarbij nodig hebben. Aantrekken van interim professionals voor opdrachten, projecten of functies is onze specialiteit. Samen met de  opdrachtgever bouwen we aan het versterken van de organisatie door het enthousiasmeren, werven, selecteren en aantrekken van de juiste interim professionals.

Interim opdrachten met Inextern vinden plaats op basis van gedeeld ondernemerschap en intensieve samenwerking, waarbij we staan voor wat we hebben afgesproken. Opdrachtgevers ervaren samenwerking met ons als “WEcruitment” oftewel: “Rekruteren doen WE samen!” Met onze jarenlange kennis en ervaring zijn we actief in vrijwel alle branches en sectoren. Dat lukt ons goed doordat onze consultants werken vanuit relatie, context en resultaat. Onze consultants kenmerken zich door nieuwsgierigheid, leergierigheid, inlevingsvermogen, betrokkenheid en gedrevenheid. Dit maakt ons tot gewenste gesprekspartners op alle niveaus.

Werkwijze en aanpak

Iedere organisatie en voor iedere interim opdracht is daarom maatwerk nodig. Dit vraagt om een relatie met opdrachtgevers gebaseerd op vertrouwen, gelijkwaardigheid en transparantie. Uit ervaring weten we dat dit de ingrediënten zijn voor het gewenste resultaat en een succesvolle, professionele samenwerking. Om opdrachtgevers op maat te (blijven) bedienen, werken we telkens opnieuw vanuit ons 4V-model (zie verderop hieronder). Zo voorkomen we blinde vlekken of verkeerde aannames. Samen met de opdrachtgever komen we tot een heldere vraagstelling en passende interim oplossing met het gewenste resultaat en borging in de organisatie. Daarnaast is Inextern al geruime tijd SNA-gecertificeerd. De visie daarachter is dat wij waarde hechten aan goed opdrachtgeverschap voor onze interim professionals. Tevens laten we aan onze opdrachtgevers zien, dat wij waarde hechten aan goede randvoorwaarden om met interim professionals te werken en een solide partij zijn om mee samen te werken.

Uit ervaring weten wij dat de belangrijkste factoren voor een interim opdracht zijn:

 • Scherpe intake en een heldere opdrachtformulering door opdrachtgever en consultant Inextern;
 • Persoonlijke klik, vertrouwen en integriteit tussen alle betrokken partijen;
 • Interim professional beschikt over de juiste “harde en zachte” vaardigheden;
 • Vakkundige coaching en begeleiding van de interim professional in samenwerking vanuit Inextern;
 • Frequente communicatie, evaluatie en rapportage over de resultaten tussen alle betrokken partijen;
 • Uitvoeringsdiscipline en goede borging van de resultaten in de organisatie.

Veel voorkomende vragen

 • Verandermanagement: uitvoeren van ingrijpende veranderingsprocessen en/of impopulaire maatregelen;
 • Overbruggingsmanagement: (tijdelijke) afwezigheid van een directielid, manager, staf- of lijnspecialist; bijv. door (zwangerschaps)verlof, ziekte, non-actiefstelling, promotie, ontslag of bewuste tussenfase;
 • Capaciteitsvraag: tijdelijk vergroten van de arbeidsproductiviteit door toenemende vraag;
 • Projecten: leiden van of ondersteunen bij projecten die parallel lopen aan bedrijfsprocessen;
 • Kennismanagement: vergroten van specifieke kennis en/of ervaring binnen een organisatie;
 • Extern toezicht: vereist door externe toezichthoudende instanties; bijv. Belastingdienst, AFM en DNB.

Hieronder onze werkwijze en aanpak die de sleutel vormt voor een succesvolle interim oplossing:

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.