Menu

Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling

Wij zien mensen als fundament voor het bouwen van een sterke organisatie. Dit betekent dat binnen onze dienstverlening veel aandacht is voor het ontwikkelen van persoonlijke effectiviteit. Voor iedere begeleiding stellen wij een plan van aanpak op. Het vertrekpunt hiervan is de leerbehoefte van de betreffende kandidaat of kandidaten. In een gesprek met de kandidaat en eventueel zijn/haar leidinggevende bepalen we gezamenlijk de doelstelling en de werkwijze. In onze maatwerkaanpak houden wij rekening met de leerstijlen van de deelnemers.

Werkwijze en aanpak

Om onze begeleiding duurzaam effect te laten hebben op het gedrag van de deelnemer, werken wij op meerdere niveaus:

 • De inhoud, ofwel: de bij te brengen kennis en vaardigheden. Deze hebben wij in onderling overleg opgenomen in een individueel ontwikkelplan.
 • De overtuigingen: welke gedachten staan in de weg om effectief gedrag te vertonen en aan te leren? En welk overtuigingen en gedachten zouden de deelnemer juist helpen?
 • De context: in onze aanpak besteden we veel aandacht aan het mobiliseren van de context van de deelnemer. Immers, zijn/haar functioneren hangt ook voor een groot deel af van o.a. de rol die leidinggevende en directe collega’s spelen.

Aan het einde of na afloop evalueren met de deelnemers en de opdrachtgever of leidinggevende. In die evaluatie ‘halen we het net op. Zijn de beoogde doelen bereikt? We bespreken wat de opbrengst is en op welke manier we het geleerde kunnen vasthouden en verder uitbouwen. De deelnemer en/of de opdrachtgever krijgt na de evaluatie een evaluatieverslag en een advies. In dit advies geven wij aan hoe de in gang gezette beweging een vruchtbaar vervolg kan krijgen.

Veel voorkomende vragen

Een greep uit veel voorkomende vragen zijn:

 • Mijn medewerker doet op zich goed werk, maar neemt niet de verantwoordelijkheid die ik van hem verwacht.
 • Mijn medewerker kan doorgroeien in de organisatie, kunnen jullie hem/haar daarbij helpen?
 • Mijn medewerker lijkt nog niet goed uit de verf te komen in zijn/haar leidinggevende functie.
 • Onze meest veelbelovende medewerkers zijn bij een reorganisatie in de rol van teamleiders/voormannen gezet, kunnen jullie hen helpen in deze rol te groeien?
 • Medewerkers zijn ontevreden over hun manager, hoe kunnen wij zijn/haar leidinggevende vaardigheden verbeteren

Onze adviseurs hebben veel ervaring in het ontwikkelen van talent

Wat zij concreet bijdragen is:

 • De deelnemer helpen inzicht te krijgen in zijn/haar kwaliteiten, valkuilen, helpende en belemmerende overtuigingen etc.
 • De juiste vragen stellen en helpen de antwoorden daarop te vinden
 • Waar nodig een spiegel voorhouden.
 • Spanningen en weerstand bespreekbaar maken en oplossingen aandragen, en daarmee nieuwe energie opwekken.
 • Passende middelen, methoden en instrumenten aanreiken.
 • Ervaring en expertise inbrengen voor het analyseren, plannen maken, ontwikkelen en borgen.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.