Menu

Profiel en werkwijze Inextern

Profiel

Organisaties blijven vitaal en gezond door hun mensen te ontwikkelen en daar waar nodig het team te versterken met frisse krachten van buiten. Resultaat dat met mensen wordt gerealiseerd.

 

Meebouwen aan sterke organisaties is onze roeping en doen wij vanuit diverse rollen. Coach, procesbegeleider, klankbord, trainer of adviseur zijn daarbij wel de meest belangrijke. Deze rollen zetten wij flexibel in al naar gelang de specifieke vraag en behoefte van onze opdrachtgevers.

Ruim 20 jaar ervaring

Wij hebben inmiddels ruim 20 jaar ervaring met het begeleiden van organisaties en opdrachtgevers die geloven in de kracht van het menselijk potentieel. Onze kennis van mensen, weten waar ze passen en hoe ze in beweging te krijgen zijn zou je onze kerncompetenties kunnen noemen. Deze benutten we in persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling, management development en interim management.

 

Kenmerkend voor onze stijl van werken is laagdrempeligheid en gelijkwaardigheid. We zijn altijd bereikbaar voor onze opdrachtgevers en trekken samen op. In trajecten geven we terug wat we zien, ervaren en vinden. Soms confronterend en direct, maar altijd opbouwend. Een vertrouwensrelatie is dan onontbeerlijk. We zijn altijd discreet en handelen in het belang van de opdrachtgever. Dichtbij, zonder ‘poeha’ met de ‘laarzen’ in de klei.

Onze werkwijze

In onze werkwijze hanteren wij ons 4V-model.

Verkenning

We beginnen met het doen van een Verkenning, waarin we samen met de opdrachtgever en doelgroep de specifieke vraag onderzoeken en brainstormen over mogelijke oplossingsrichtingen en aanpakken. Dit kunnen intakegesprekken zijn, meelopen, observeren van overlegsituaties en of het kwalitatief en kwantitatief doen van onderzoek. We hebben alle instrumenten in huis om een goede analyse van de vraag te kunnen doen om tot een goede aanpak te komen.

Verwachting

In de tweede V van Verwachting koppelen wij onze bevindingen terug aan de opdrachtgever en stellen wij gezamenlijk de doelen en de aanpak op hoofdlijnen vast. Vervolgens praten wij de doelgroep bij en laten wij die ook meedenken over de inhoud en opzet van het traject. Ons doel in deze fase is het creëren van volledig commitment en draagvlak.

Verbetering

In de derde V van Verbetering wordt de aanpak uitgerold. Om bij te kunnen sturen werken wij met een klankbordgroep waarmee we regelmatig het proces nauwkeurig monitoren. We geloven niet in vooraf volledig dichtgetimmerde trajecten. Geen spoorboekjes dus.

Verankering

De opdrachtgever of klankbordgroep heeft ook een belangrijke rol in het meepraten over de vraag hoe nieuw gedrag geautomatiseerd kan worden of hoe het ‘on boarding’ proces van de nieuwe medewerker het beste vormgegeven kan worden. Bij gedragsverandering zit de Verankering niet alleen bij de persoon zelf maar ook voor een belangrijk deel bij het commitment en coaching van de leidinggevende(n). Zij kunnen met de juiste ‘prikkels’ medewerkers motiveren in het nieuwe karrespoor te blijven.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze aanpak? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.