Menu

Eigenaarschap

Eigenaarschap

Bij Eigenaarschap gaat het erom dat medewerkers het gevoel krijgen dat zij waardevol zijn. Veel veranderingen worden top-down ingevoerd en managers hebben weinig tijd voor ‘het goede gesprek’ wat van belang is om medewerkers mee te nemen in die veranderingen en hun rol daarin. Als mensen een aantal reorganisaties hebben meegemaakt is de veranderbereidheid vaak lager. Die kun je verhogen door te verkennen wat er voor hen belangrijk is om daar vervolgens gerichte interventies op aan te bieden met als resultante een hogere mate van eigenaarschap.

Als we niet de tijd en aandacht vinden om onze medewerkers écht te spreken dan:

  • Neemt de duidelijkheid over de koers en zelfs het gevoel van veiligheid af
  • Voelen medewerkers zich vervreemd van hun organisatie en haar doelen
  • Stijgt het gevoel dat ‘ze’ in de top niet begrijpen wat voor ‘ons’ belangrijk is.

Om mensen waardering voor hun inzet te laten voelen en (weer) aan te laten haken, moet je juist wél tijd en aandacht besteden, een heldere koers schetsen en vertrouwen en erkenning geven.

Met behulp van het wiel van eigenaarschap worden de verschillende aspecten van eigenaarschap in kaart gebracht en besproken om tot gedragen interventies te komen die werken.

Medewerkers helpen

Concreet helpen wij de medewerkers om zelf ideeën te genereren en in te voeren met support (in geld en aandacht) van het management. Eigenaarschap creëer je niet door er alleen over te spreken, maar ook door medewerkers autonomie en bevoegdheden te geven om zelf verbeteringen door te voeren in hun eigen werk en met andere disciplines.

Meer weten over dit thema?

Met behulp van het wiel van eigenaarschap kan Inextern teams helpen om tot werkende inzichten en afspraken te komen om eigenaarschap te verhogen en samen een aanpak voor jouw organisatie te maken.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.