Menu

Teamontwikkeling

Teamontwikkeling

 

Goed teamwork is de bepalende factor voor het succes van een organisatie. Hoe krijg je het voor elkaar dat competenties worden benut en eigen belangen ondergeschikt worden gemaakt aan de teamdoelen?

Het woord TEAM zegt het al: Together Everyone Achieves More! Elke groep kan in principe samen aan een taak of een project werken maar daarmee is ze nog geen team. Intuïtief herkent bijna iedereen het gevoel dat een team méér is. Een goed team is beter dan de optelsom van de leden. Het geeft mensen en dus ook organisaties een enorme ‘boost’. Een greep uit de opbrengsten zijn dat doelen worden bereikt, teamleden in hun kracht worden gezet en onderlinge betrokkenheid voelen en tonen.

Het zijn van een team is dus een voorwaarde voor succes en een mooi lonkend perspectief maar geen abc-tje. In de praktijk komen wij namelijk allerlei ‘vergelers’ tegen die teamwork in meer of mindere mate kunnen frustreren. Spanningen tussen collega’s onderling, niet op één lijn zitten met de leidinggevende, een afwachtende reactieve houding van de teamleden, onderbenutting van talenten, het ontbreken van ‘de stip op de horizon’, etc… Pijnpunten die ook een kans bieden om te kunnen groeien als team.

Een greep uit de teamvragen die wij krijgen:Hoe kunnen wij als team effectiever samenwerken en zo meer resultaat boeken?

  • Hoe kunnen wij in ons team beter gebruik maken van elkaars talenten?
  • De medewerkers in mijn team nemen niet de verantwoordelijkheid die ik van hen verwacht. Hoe kan ik het voor elkaar krijgen dat zij pro actief gaan handelen?
  • In ons team werkt ieder voor zich, het is als het ware een eilandengroep. Hoe kunnen we dit doorbreken?
  • Als gevolg van een reorganisatie zijn twee afdelingen samengevoegd. Hoe zorgen wij ervoor dat hier één team komt te staan?
  • Onze overleggen verlopen erg chaotisch en de voortgang van afspraken ontbreekt, hoe kunnen we dit doorbreken?
  • Ons team kan veel resultaatgerichter werken, hoe krijg ik mijn team zover?

Werkwijze:

De adviseurs van Inextern bezitten de kwaliteiten om nut en noodzaak van goed teamwork inzichtelijk te maken en teamwork te vergroten op verschillende niveaus in de organisatie. Zij verbinden zich aan het realiseren van jouw teamdoelen door echt naast je te staan en dat te doen wat nodig is.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.