Menu

Leergang aansturen in de frontlinie

Leergang aansturen in de frontlinie

“Frontliniemanagers spelen een cruciale rol in het succes of falen van organisaties

Bovenstaande weet u natuurlijk al lang! U ervaart dit immers dagelijks. In de leergang ‘Aansturen in de frontlinie’ ontwikkelt uw teamleider, supervisor of senior medewerker zich tot de ‘linking pin’ tussen beleid en operatie. Inextern heeft in dialoog met haar klanten een leergang ontwikkeld, om frontliniemanagers sterker te maken in hun rol met bijbehorende vaardigheden in communicatie, samenwerking en aansturing. Het leren van elkaar staat in de leergang centraal. Diversiteit in deelnemende organisaties en haar frontliniemanagers staat garant voor leren. De frontliniemanagers krijgen een collega deelnemer die als buddy fungeert en daarnaast een coach passend bij de persoon en zijn of haar leerdoelen . In de leergang krijgt de leidinggevende van de frontliniemanager een belangrijke, ondersteunende rol.

Programma

De leergang start met een intakegesprek met de deelnemer en zijn of haar leidinggevende om persoonlijke leerdoelen en teamvraagstuk vast te stellen.

Workshop 1 – Kick off

Kick off bijeenkomst, deels met de leidinggevende van de deelnemer. Verdieping en aanscherping van de leerdoelen en teamvraagstuk en het vertalen daarvan naar acties. Een aantal basismodellen in communicatie en aansturing worden behandeld. Er worden buddies geformeerd die elkaars organisatie gaan bezoeken om te leren en feedback te geven. Resultaat is een scherp leer- met bijbehorend actieplan.

Workshop  2 – Verbindende communicatie

Deelnemers leren allerhande gesprekstechnieken om ‘online’ te komen met diverse types, zodat synergie ontstaat in samenwerking. Je eigen interactiestijl en die van de ander staat daarbij centraal. Resultaat is een rugzak vol tips, waarmee lastige situaties in communicatie en samenwerking beter hanteerbaar worden.

Workshop 3 – Feedback en commitment

De principes rondom feedback geven en ontvangen worden verkend en getraind, zodat commitment ontstaat tussen de ander en jou. Praktische praktijkcases staan daarbij centraal. In het middagdeel wordt het thema ‘how to manage your boss’ behandeld. Wat zijn de recepten om de relatie met je baas te verstevigen? Resultaat van deze dag is dat de deelnemers vaardig(er) worden in het feedback geven en er zich van bewust zijn dat zijzelf als frontliniemanager de relatie met de baas kunnen maken of breken.

Workshop 4 – Het smeden van (h)echte teams

In deze workshop staat het leidinggeven aan groepen centraal. Hoe voer je een goed werkoverleg (dagstart, bordoverleg, werkoverleg) en hoe ga je daarin om met weerstand? Er wordt veel geoefend met herkenbare situaties, waarin de deelnemers zelf afwisselend de rol van leidinggevende en medewerker vervullen. Resultaat is dat de frontliniemanagers weten hoe ze de dynamiek van een groep herkennen en hoe daar mee om te gaan.

Coaching

Gedurende de leergang vinden er 3 coachingsgesprekken plaats:

I: Een individuele videotraining in gesprekstechnieken. Centraal hierbij staat het correctie en motivatiegesprek.
II: On the job begeleiding van overlegsituaties en verdieping op het teamvraagstuk.
III: Naar behoefte on the job in te vullen. Afrondend evaluatief gesprek met de leidinggevende.

Bedrijfsbezoeken

De tijdens de kick off sessie geformeerde buddies gaan gedurende de leergang bij elkaar op bezoek om de buddy aan het werk te zien en tops en tips te geven. Tijdens 1 van de workshops worden de bevindingen teruggekoppeld aan de totale groep.

Resultaten

  • De deelnemer is zich meer bewust van de rol en positie van zijn of haar functie binnen de organisatie en heeft inzichten gekregen hoe deze verder te versterken.
  • De deelnemer heeft zijn of haar ‘toolkit’ op het gebied van aansturing, communicatie en samenwerking gevuld, waarmee de eigen effectiviteit in aansturing van mensen en organisatie vergroot is.
  • De deelnemer heeft zijn/ haar blikveld verruimd door het doen van een extern bedrijfsbezoek en weet de opgedane inzichten te vertalen naar het eigen werkveld.

Waar: Inextern
Doelgroep: 1e lijn leidinggevenden
Periode: mei-juli 2021
Kosten: € 3.395,00 excl.BTW

Klik hier om ervaringen van deelnemers te bekijken.

Meer weten?

Latest posts by Louwe van der Wal (see all)
Latest posts by Richard Lubbers (see all)
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.