Menu

Leergang aansturen in de frontlinie

Leergang aansturen in de frontlinie

“Frontline Managers have the most immediate impact
on productivity, quality and output of the work force!”

Bovenstaande weet u natuurlijk al lang! U ervaart dit immers dagelijks. In de leergang ‘Leidinggeven in de frontlinie’ ontwikkelt uw ploegbaas/teamleider zich tot de ‘linking pin’ tussen beleid en operatie. Inextern heeft in dialoog met haar klanten een leergang ontwikkeld, waarbij gelijktijdig wordt gewerkt aan het ontwikkelen van leiderschap en het oplossen van problemen in de bedrijfsvoering. Deze problemen worden mede aangereikt door de teamgenoten van de deelnemende frontliniemanager. Het leren van elkaar staat in de leergang centraal. Diversiteit in deelnemende organisaties en haar frontliniemanagers staat garant voor leren. De frontliniemanagers krijgen een collega deelnemer die als buddy fungeert en daarnaast een coach passend bij de persoon en zijn probleemstelling. In de leergang krijgt de leidinggevende van de frontliniemanager een belangrijke, ondersteunende rol.

 

Programma

Intakegesprek met frontliniemanager en zijn leidinggevende.

Workshop – 1:

kickoff bijeenkomst, deels met de manager van de
frontliniemanager.

Tussen Workshop 1 & 2:

Bedrijfsbezoeken waarin buddies elkaar adviseren om meer
“eigenaarschap” te creëren.

Workshop -2

terugkoppeling bedrijfsbezoeken en verdieping
op het thema “eigenaarschap”.

Workshop 3

Toolkitsessies van ieder 1 dag: operationeel leiding geven

Workshop 4

Evaluatiebijeenkomst met deelnemers en hun managers

Gedurende de leergang: 3 individuele coachingssessies on the job middels gesprekken en/of werkoverlegbegeleiding.

Resultaten

 • De frontliniemanager is zich meer bewust van de rol en positie van
  zijn functie binnen de organisatie en weet hoe deze te versterken.
 • De frontliniemanager heeft zijn leidinggevende vaardigheden op
  vooraf vastgestelde gebieden ontwikkeld.
 • De positie van de frontliniemanager wordt door het hoger
  management (nog) beter gefaciliteerd.
 • Concrete verbeterresultaten in het creëren van “eigenaarschap” zijn
  gerealiseerd.

Waar: Inextern
Doelgroep: 1e lijn leidinggevenden
Periode: maart-juni 2020 of september-december 2020
Kosten: € 3.250,00 excl.BTW

Klik hier om ervaringen van deelnemers te bekijken.

Meer weten?

Latest posts by Louwe van der Wal (see all)
Latest posts by Richard Lubbers (see all)
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.